Energioptimering

En mer djupgående analys av byggnaden och dess energistatus. Resulterar i en rapport som visar hur mycket energi och pengar som kan sparas.


Energistatus är byggnadens:

  • Klimatskal - grundläggning, golv, väggar och tak.

  • Tekniska installationer – EL, VVS, Ventilation, styr och regler teknik mm.

  • Brukarbeteende- Antal brukare, boende vanor, verksamheter mm.

För bokning och mer information kontakta vår energiexpert Bernt-Erik Karlsson.