Om företaget

KPJ Konsult är ett företag som bryr sig om miljön och ser förmågan att spara energi som en hjärtefråga. Vi månar om våra kunder, för oss är det viktigt att du som kund känner att vi är med dig hela vägen. Vi brinner för att trygga din inomhusmiljö.

Företaget står på två ben. Det ena är energi med energideklarationer där vi är ackrediterade av SWEDAC och energioptimering som är en mer djupgående analys. Vi har knutit till oss mycket kunniga energiexperter inom energi, byggnadsteknik, ventilation och el.

Det andra benet är radon där vi är certifierade av SSI och har en lång erfarenhet av radonfrågor det innefattar allt från mätning till radonsaneringsåtgärder.