Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen

  • Granskning av befintliga handlingar.

  • Ritningar och tekniska beskrivningar samt andra juridiska handlingar.

  • Okulärbesiktning.

  • Kontroll av alla inspekterbara utrymmen i byggnaden, dess fasader och tak, samt marken i byggnadens omedelbara närhet. Alla iakttagelser redovisas i en skriftlig rapport.

  • Riskanalys.

  • Bedömning av de betydande risker som kan föreligga eller föreligger i den besiktigade fastigheten.

  • Fortsatt teknisk utredning.

  • Rekommendation om noggrannare kontroll, t.ex. fuktmätning, kontroll av konstruktionsuppbyggnad etc.