Radon

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.


Hälsorisker med radon

Den huvudsakliga hälsorisken med radon och radondöttrar är att de kan orsaka cancer i luftrör och lungor. Radonet och radondöttrarna följer med inandningsluften. Vid sönderfall avges strålning som skadar cellerna i lungväggarna och kan på så sätt orsaka cancer.

Risken att drabbas av radonbetingad lungcancer beror på halten av radon, exponeringstiden och på människors individuella disposition för att utveckla lungcancer. Det tar lång tid för lungcancer att utvecklas. Latenstiden är vanligen 15-40 år. (Hämtat ur B. Clavensjö, G. Åkerblom, Radonboken, 2004)