Vägen till ett radonfritt boende

1. Radonmätning

Visar det sig att du har mer än 200 Bq/m3 är det viktigt att sänka radonhalten och då gå vidare med en besiktning.


2. Radonbesiktning

Här utreds om radonet kommer från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet.


3. Besiktningsprotokoll med åtgärdsförslag

Ett besiktningsprotokoll skrivs om var radonet kommer från och vilka åtgärder som är nödvändiga.


4. Bidragsansökan

Om du vill ansöka om radonbidrag skall du skicka bidragsansökan tillsammans med besiktningsprotokoll och mätprotokoll till länsstyrelsen. När du fått ett ärendenummer från länsstyrelsen kan du beställa åtgärderna.


5. Radonsanering

Lämplig åtgärd installeras. Du skickar in blanketten ”begäran om utbetalning” till länsstyrelsen med en kopia på fakturan.


6. Kontrollmätning

En kontrollmätning ska utföras inom ett år och kopia till på mätprotokollet skickas till länsstyrelsen.