Radonmätning

När är det viktigt att mäta radon?

Enda sättet att veta om man har radon i sitt boende är att mäta. Det är särskilt viktigt att mäta när du:

  • Ska köpa/sälja hus
  • Gör ombyggnationer eller tillbyggnationer av ditt hus
  • Misstänker eller vet att huset ligger i ett område med höga halter markradon
  • Misstänker eller vet att huset är byggt av blåbetong
  • Förändrar ventilation och uppvärmningssystem
  • Byter fönster

Hur mäter man radon?

Korttidsmätning

Mätningen tar mellan 24-48 timmar och ger en god bild av radonsituationen i huset. Rekommenderas när du snabbt behöver skapa dig en bild av radonsituationen, exempelvis när du ska köpa och sälja hus. Mätningen är rådgivande och kan inte ligga till grund för radonbidragsansökan.

Kontakta vår radonansvarige, Pär-Johan Karlsson, för bokning och mer information.

Långtidsmätning

Det är enkelt att mäta med spårfilmsdosor och en mätning kostar ca 500 kr. Vi samarbetar med MRM som är ett ackrediterat mätlaboratorium, och där kan du också beställa spårfilmsdosor. Det är viktigt att du följer anvisningarna för hur du ska mäta. Mätning ska ske under eldningssäsong dvs. oktober-april och ska göras under minst två månader.