Tjänster

Radonbesiktning, 3000 kr

Vid förhöjd radonhalt hjälper vi dig med besiktning och åtgärder. Besiktningen är underlag för radonbidragsansökan. Vi har lång erfarenhet av radonåtgärder och skräddarsyr lösningen för just ditt hus.


Korttidsmätning 24h, 1700 kr

När du snabbt vill veta radonhalten till exempel om du ska sälja eller köpa hus. Radon betraktas inte som ett dolt fel.


Gammamätning, 1700 kr

Vi kontrollerar om det finns blåbetong i väggar och bjälklag.


Radonsanering, enligt offert

Det är viktigt att veta var radonet kommer från för att välja rätt åtgärder som löser problemet. KPJ konsult har ett brett utbud av radonsaneringsåtgärder som anpassas efter ditt hus förutsättningar. Vi vill göra en bedömning på plats.


Överlåtelsebesiktning, 5900 kr

Trygg och professionell hjälp att kontrollera husets skick vid köp eller försäljning.


Energideklaration, 3750 kr

Beskriver hur energieffektiv din byggnad är. Byggnadens energianvändning kartläggs och dokumenteras.


Energioptimering, enligt offert

En djupgående analys av byggnadens energistatus som har till uppgift att maximera energibesparingspotentialen.