Konsulter

KPJ Konsult är det lilla företaget med de stora resurserna. Till KPJ konsult finns konsulter knutna som var för sig är specialister inom radon, energi, el och bygg.

Vi har mätt radon och utfört energideklarationer i flera hundra byggnader. Det arbetet har förutsatt att vi har tillgång till kompetenta konsulter. Beroende på uppdrag skräddarsyr vi laguppställningen så att bästa resultat nås.