Radonbidrag

Du kan få statligt bidrag för att sänka radonhalten i ditt boende. Bidraget är 50 procent av godkänd kostnad, dock högst 15 000 kr. Bidraget gäller för en- och tvåfamiljshus som bidragstagaren själv äger och bor i när bidraget ansöks om och betalas ut. Viktigt att komma ihåg är att inte påbörja radonsaneringsåtgärder innan ansökan är gjord, först när bidragsansökan kommit in till Länsstyrelsen kan du beställa radonsaneringsåtgärd.

Blanketter

Blanketter finns på Boverket under kategorin bidrag och stöd. De ifyllda blanketterna skickas sedan in till Länsstyrelsen i ditt län. Radonbidraget kan även sökas elektroniskt på Boverket.


ROT-avdrag

Du kan begära att radonbidraget kombineras med ROT-avdrag då får du endast radonbidrag för materialkostnaderna. ROT-avdrag får du då göra för arbetskostnaderna. Ange i din ansökan att du avser att kombinera stödet.